نکاتی در مورد تست غربالگری ناقلین (‏Carrier screening‏) 

نکاتی در مورد تست غربالگری ناقلین (‏Carrier screening‏) برای بیماریهای ژنتیکی ‏نهفته به همراه نکات مهم نظریه کمیته کالج آمریکایی متخصصین زنان و زایمان (‏ACOG‏) منتشر شده در مارچ 2017‏

غربالگری ناقلین (‏carrier Screening‏) اصطلاحی است که برای توصیف یک تست ژنتیک استفاده می شود

که بر روی افراد ‏بدون علامت انجام شده

تا مشخص شود که یک موتاسیون و یا یک آلل غیرطبیعی که منجر به ایجاد یک بیماری خاص می شود را ‏دارد یا خیر. ‏

این غربالگری برای یک بیماری خاص و یا چندین بیماری بطور همزمان انجام می شود.‏

بطور کلی غربالگری ناقلین به منظور تشخیص وضعیت ناقلی در بیماران بدون علامت برای:‏

غربالگری بیماریهای ژنتیکی مغلوب (چه بصورت اتوزوم مغلوب -‏Autosomal recessive ‌‏ – و چه وابسته به کروموزوم ‏X‏ ‏مغلوب –   ‏X linked recessive ‌‏ -) در زوجهایی بدون علامتی که هیچگونه ریسک اولیه افزایش یافته ای برای داشتن یک ‏وضعیت ناقلی برای بیماری خاص طبق سوابق فامیلی خود و یا زوج شان ندارند مورد استفاده قرار می گیرد.‏

بطور کلی 1300 بیماری در این دو گروه از بیماریهای ژنتیکی قرار می گیرند.

میزان بروز این بیماریها در نوزادان تازه متولد ‏شده در کل جامعه بین 2 الی 3 درصد می باشد که این میزان در ازدواج های فامیلی به 2 الی 3 برابر ‏general population‏ ‏می رسد (یعنی میزان شیوع در ازدواج های فامیلی به 6 الی 8 درصد می رسد).‏

اهمیت غربالگری ناقلین:‏

اگر هر دو والد ناقل یک ژن معیوب باشند امکان بیمار شدن نوزادشان 25% و امکان ناقل شدن (شبیه  به والدین) 50% می باشد. ‏

اگر مادر سالمی ناقل یک موتاسیون در یکی از کروموزومهای ‏X‏ خود باشد امکان بیمار شدن نوزاد پسرش 50% و امکان ناقل ‏شدن نوزاد دخترش 50% می باشد.‏

بیش از 80% بچه هایی که مبتلا به اختلالات ژنتیکی نهفته دارند از خانواده هایی بدنیا می آیند که هیچگونه اختلالی در فامیلی ‏هیستوری آنها مشاهده نمی شود. ‏

عامل 20% مرگ و میر نوزادان در ایالات متحده آمریکا ، بعلت اختلالات ژنتیکی نهفته می باشد.‏

‏ تعاریف بعضی از اصطلاحات ژنتیکی:‏

آلل: الل ها اشکال مختلف یک ژن هستند، که مکان مشابهی را روی کروموزوم های همولوگ اشغال می کنند و یک صفت ویژه را ‏به روش های متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهند‎.‎
هوموزیگوت: وقتی فردی یک جفت آلل یکسان داشته باشد، گفته می‌شود که او هموزیگوس (هموزیگوت) است.

هتروزیگوت‎:‌‏ وقتی فردی یک جفت آلل متفاوت داشته باشد، گفته می‌شود که هتروزیگوس (هتروزیگوت) است.

هتروزیگوت مرکب:‌‎ ‎اصطلاح هتروزیگوت مرکب ، برای توصیف ژنوتیپی بکار می‌رود که در آن دو آلل جهش یافته مختلف از ‏یک‎ ‎ژن‎ ‎وجود داشته باشند، نه یک آلل طبیعی و یک آلل جهش یافته‎.‎

واریانت: آلل هایی که با فراوانی کمتر از 1% مشاهده می شود واریانت گفته می شود.‏

جهش و یا‎ ‎موتاسیون (‏Mutation‏): یک تغییر ژنتیکی است که صفات‌زیستی بعضی از افراد یک‎ ‎گونه‎ ‎را‎ ‎تغییر‎ ‎می‌دهد.

به ‏عبارت دقیق‌تر، جهش‌ها تغییراتی در توالی‎ DNA ‎هستند.

جهش‌ها می‌توانند در هر ناحیه‌ای از ‏DNA ‌‏ رخ دهند.
‎‎
بیماری‌های ژنتیکی: در اثر وقوع انواع مختلف جهش‌ها (جهش‌های نقطه‌ای، حذف، تعویض، مضاعف شدن، جابجایی و معکوس ‏شدن)، در ژن‌ها ایجاد می‌شوند.

این جهش‌ها ممکن است در‎ ‎توالی‌های‎ ‎ساختاری ژن یا توالی‌های تنظیمی روی دهند.‌
‎ ‎
اینترون‌ها یا‎ ‎میانه ها: بخش‌هایی از ژنوم هستند؛ که در فرایند‎ ‎رونویسی رمزهای ‏DNA ‎، رونوشت از روی آن‌ها انجام می‌پذیرد ‏ولی در فرایند‎ ‎پیرایش‎ ‎به کمک‎ ‎آنزیم‎ ‎پیرایشگر‎ ‎برداشته می‌شوند.

از این رو، در فرایند‎ ‎پروتئینها‎ ‎از روی آن‌ها ساخته نمی‌شود.

‏برای این به آن‌ها اینترون گفته می‌شود که آن‌ها در‎ ‎چیدمان‎ DNA  ‎در لابه‌لا و میان رمزهای‎ ‎ژن‎ ‌‏(اگزون) و همچنین در چیدمان ‏RNA‏ پس از‎ ‎رونویسی رمزهای ‏DNA ‌‏ دیده می‌شوند.

این بخش‌ها در بسیاری از موجودات و حتی در برخی ویروس‌ها نیز دیده ‏می‌شوند.

اندازهٔ آن‌ها می‌تواند بسیار بزرگ باشد واژهٔ اینترون به معنای‎ ‎ناحیهٔ بین ژنی‎ intragenic regionاست.

اگرچه به ‏معنای‎ ‎توالی مداخله گرintervening sequences ‌‏ نیز به می‌باشد.

اگزون‎ ‎یا‎ ‎بیانه‎ ‌‏:توالی‌های نوکلئیک اسیدی هستند؛ که هرزمان به صورت‎ RNA ‎در آمدند؛ می‌توانند برای ساخت‎ ‎پروتئین‎ ‎به کار ‏روند .

جداسازی آن‌ها از‎ ‎اینترون‌ها‎ ‎به وسیله ی فر آیند‎ ‎پیرایش ‏RNA‏ ‌‎ ‎و اتصال اگزون‌ها به یکدیگر و حذف اینترون‌ها صورت ‏می‌گیرد .

حتی دیده شده‌است که گاهی اگزون های روی ژن‌های مختلف و دور از هم می‌توانند به یکدیگر متصل شوند‎.‎

طبق فرمول ‏Hardy – Weinberg

‎(p+q)2=1      ‎

p2+2pq+q2=1‎

p = در بیماریهای اتوزومال مغلوب نادر برابر با 1 می شود = فرکانس آلل سالم ‏

q ‎ = فرکانس آلل معیوب

‎2pq=‌‏ فرکانس ناقلین و یا ‌‎(carrier frequency)‎

q2 ‎ = فرکانس بیماری و یا میزان بروز بیماری در جامعه ‌‎ (disease incidence)‎

بطور مثال اگر میزان شیوع بیماری در جامعه ای 1 به 10000 باشد بنابراین فرکانس ناقلین آن 1:50 می باشد.‏

و اگر فرکانس ناقلی یک بیماری 1:100 (‌‎2pq‌‏) باشد، میزان شیوع بیماری 1 به 40000 می باشد (بدلیل آنکه ‏q=1:200‌‏ می ‏شود). ‏

‏•‏  نکته: به دو دلیل ذیل میزان شیوع بیماریهای نهفته ژنتیکی در ایران بالاتر است:‏

1 – شایع بودن ازدواج‌های فامیلی، ‏

2 – بالا بودن ضریب درون همسری ‏     ‌‏(عبارت است از احتمال به ارث بردن یک جفت آلل توسط یک فرد از جد خود از طریق والدین)،

– میزان کل ازدواج فامیلی در ایران 38.6%    ‏(رتبه پنجم در منطقه بعد از عربستان (54%) ، کویت (54%) ، اردن (50%) و پاکستان (50-40%))

‌‏- ضریب درون همسری در عربستان سعودی      0.024

– ضریب درون همسری در ایران ‌‎     ‌‏         ‌‎      ‌‏ ‌‎   ‌‏  0.0185‏

‌‏ – ضریب درون همسری در کانادا                   ‌‏  0.00004 تا 0.0008‏

‌‏- ضریب درون همسری در آمریکا                       0.001 تا 0.005‏

بنابراین بطورکلی بیماریهای ژنتیکی نهفته به تنهايي ممکن است جزو بيماريهاي نادري باشند اما شیوع تجمعی (‏cumulative ‎prevalence‏) این بیماریها نسبتا بالا می باشد.‌‎ ‎

پانل های مورد استفاده در غربالگری شامل:‏

– ویژه – قومی (‏ethnic-specific‏):‏
‏ مثل پانل هایی که برای یهودیان آشکنازی (‏Ashkenazi Jewish‏)، یهودیان اروپای شرقی و مرکزی، کانادایی های فرانسوی ‏تبار و آمریکایی های لوئیزیانیا تبار (که فرانسوی الاصل می باشند)

از نظر بیماری ‏Tay-sachs‏ (بیماری تِی- سَکس‎ ‎که با ‏عنوانی همچون‎ ‎گانگلیوزیدوز‎ GM2 ‎و‎ ‎کمبود هگزوآمینیداز‎ A ‎نیز شناخته می‌شود

و گاهی در ایران به ‌اشتباه بصورت ‌‎»‎تای ‏ساکس‎ «‎نوشته و خوانده می‌شود،

نوعی بیماری ذخیره‌ای است که با عقب ماندگی ذهنی، نابینایی، تشنج و مرگ قبل از 5 سالگی ‏همراه است.

گانگلیوزید‎ ‎مولکولی می‌باشد که از ترکیب دو جزء‎ ‎گلیکواسفنگولیپید‎ ‎با یک یا تعداد بیشتری‎ ‎سیالیک اسید‎ ‎مانند‎ ‎ان-‏استیل نورامینیک اسید‎ ‎ایجاد می‌شود.

بدلیل شیوع بالای آنمی داسی شکل در آمریکایی های آفریقایی تبار از پانل هایی که حاوی ژن ‏های دخیل در این بیماری باشد استفاده می شود.‏

– فرا قومی (‏pan-ethnic‏): ‏
برای تمام بیماران صرف نظر از قومیت (‏ethnic‏) و یا نژاد (‏racial‏) قابل انجام می باشد و شامل چندین بیماری محدود و با ‏شیوع نسبتاً بالا می باشد.

بیماریهایی نظیر ‏Cystic Fibrosis، ‏Fragile X Syndrome‏ و ‏SMA‏ تقریباً در تمام نژادها با ‏شیوع یکسان مشاهده می شود، در این گروه قرار می گیرند.‏

– توسعه یافته (‏Expanded‏):‏
این پانل برای تمام بیماران صرف نظر از قومیت و یا نژاد قابل انجام است و توسط آزمایشگاه های مختلف می تواند شامل 5 الی ‌‏10 بیماری تا چند صد بیماری را بطور همزمان غربالگری کند.‏

تقریباً تمامی پانل های ‏ECS‏ بر مبنای روش ‏NGS‏ بوده و بطور همزمان این تست می تواند صدها اختلال ژنتیکی مغلوب را در ‏یک ران کاری غربال کند.

فقط دقت شود که این متد قادر به تشخیص بیماری ‏SMA‏ (‏Spinal muscular atrophy‏) نبوده ‌‏(بطور کلی متد ‏NGS‏ قادر به تشخیص اختلالات ژنتیکی ناشی از حذف های بزرگ نمی باشد

و ‏SMA‏ هم یک حذف ژنی بر ‏روی کروموزوم 5 می باشد که مسئول تولید پروتئین ‏SMN ‌‏- ‌‎ survival of motor neuron‏ – می باشد

که رل مهمی در ‏زنده نگه داشتن نورونهای حرکتی بازی می کند) و بطور همزمان باید از متد دیگری (نظیر ‏MLPA‏) برای غربالگری ‏SMA‏ ‏استفاده نمود.‏

‏ غربالگری ناقلین باید بعنوان یک استراتژی قابل قبول برای زنان باردار و بعنوان یک مراقبت دوران بارداری در دسترس همگان ‏باشد،

به تمام زنان باردار و یا در آستانه بارداری پیشنهاد شود (بخصوص برای ‏cystic fibrosis‏ و ‏spinal muscular ‎atrophy‏ به همراه انجام ‏CBC‏ جهت غربالگری تالاسمی و سایر هموگلوبینوپاتی ها) و توضیحات لازم به بیماران داده شود

و ‏بیمار بطور داوطلبانه می تواند این تست را انجام می دهد و یا ندهد.

این وظیفه توسط این گایدلاین برعهده متخصصین زنان و ‏زایمان،  ‏health care provider‏ ها و مشاورین ژنتیک گذاشته شده است.‏

در جوامع چند نژادی فعلی بخصوص در بعضی از کشورها، بطور فزاینده تعیین تبار شخصی (‏individual’s ancestry‏) ‏افراد مشکل می شود.‏

‏-‏  توجه شود که این تست ها تمام بیماران غربال شده را نمی تواند تشخیص دهد و همیشه یک ‏residual risk‏ در هر ‏تستی وجود دارد.

بدلیل آنکه هیچ تستی قادر به غربالگری تمام موتاسیون ها و یا آلل های ایجاد کننده بیماری نمی باشد و ‏همینطور امکان افزایش موتاسیون های ‏de novo‏ (یا جدید ‏new‏) زیاد است.‏

‏-‏  غربالگری ‏Fragile X permutation carrier screening‏ نیز در زنانی که سابقه فامیلی اختلالات وابسته به ‏fragile X ‌‏ و یا ناتوانی ذهنی پیشنهاد دهنده سندرم ‏X‏ شکننده دارند و یا زنی که سابقه بی کفایتی تخمدان (‏ovarian ‎insufficiency‏) دارند باید توصیه شود. ‏

‏-‏  غربالگری اضافه باید بر مبنای سابقه خانوادگی و یا قومیت های خاص انجام شود.‏

‏-‏  زوجهای با ازدواج خویشاوندی باید مشاوره ژنتیک انجام شود و توضیح داده شود که ریسک بالایی برای بروز ‏بیماریهای اتوزومال مغلوب دارند و همینطور محدودیت ها و مزایای تست باید به بیماران توضیح داده شود.‏

‏-‏  این غربالگری جایگزین غربالگری نوزادان نمی شود ، بلکه نواقص این غربالگری را بطور موثر پوشش می دهد.‏

‏-‏  اگر یک خانمی ناقل یک بیماری خاص باشد باید همسرش هم باید از نظر آن ژن خاص مورد غربالگری و مشاوره ‏ژنتیک قرار گیرد.‏

‏-‏  اگر هر دو زوج ناقل باشند و قبل از بارداری تشخیص داده شود باید پیشنهادهای مختلف نظیر گامت اهدایی، ‏PGD‏ ‌‏(‏Preimplantation genetic diagnosis‏) و یا تشخیص دوران بارداری به بیمار داده شود.‏

‏-‏  افرادیکه یک سابقه خانوادگی از یک اختلال ژنتیکی را دارند ، تشخیص نوع موتاسیون درگیر سودمندی بیشتری از ‏carrier screening‏ برایشان دارد.

با تشخیص نوع موتاسیون می توان در دوران بارداری تشخیص های ‏سریعتری برایشان داشته باشیم.‏

‏بیماریهایی که در این پانل گزارش می شود باید یک سری معیارهایی داشته باشد از جمله:‏

–  فرکانس ناقلی آن 1:100 و یا بیشتر باشد.‏

بطور مثال فرکانس ناقلی در بعضی از بیماریها در جمعیت سفیدپوستان بصورت ذیل می باشد:‏
CF                      :      1 in 25‎
SMA                   :      1 in 35‎
PKU                   :      1 in 50‎
MCAD Def           :      1 in 50‎
Galactosemia        :      1 in 87‎
Gaucher disease    :    1 in 100‎

–  بیماری دارای فنوتیپ مشخص و تعریف شده ای باشد.‏

–  اثرات مضری (‏detrimental‏) بر روی کیفیت زندگی داشته باشند.‏

–  سبب ایجاد نقص فیزیکی و یا ادراکی (‏cognitive‏) شوند.‏

–  نیاز به مداخلات پزشکی و یا جراحی داشته باشند.‏

–  شروع بیماری از ابتدای زندگی باشد.‏

–  شرایط غربالگری باید طوری باشد که بیماری در دوران پری ناتال تشخیص داده شده و فرصت :

— مداخلات در ‏این دوران جهت بهبود پیامد بارداری

— تغییر در مدیرت زایمان به منظور اپتمیمم کردن پیامد نوزاد

— آموزش به ‏والدین برای مراقبت های ویژه مورد نیاز پس از تولد داشته باشد.‏

‏-‏  بیماری های غربال شده نباید شامل بیماریهای باشد که شروع بیماری در دوران بزرگسالی می باشد.‏

در گذشته ‏ACOG‏ از پانل های ویژه قومی (‏ethnic-specific‏) حمایت کرده و توصیه به انجام آن برای قبل از بارداری و ‏طی دوران بارداری می نمود،

البته با انجام مشاوره با بیمار و توضیح محدودیت ها(‏limitations‏)، مزایا (‏benefits‏) و ‏جانشین ها (‏alternatives‏) های تست.‌‎ ‌‏

اما در گایدلاین مارچ 2017، ‏ACOG‏ به تمامی زوج های هم خویش ‌‏(‏consanguinity‏) باید جهت مشاوره ژنتیک و بررسی ریسک افزایش یافته شان برای اختلالات مغلوبی که می تواند ‏فرزندشان را تحت تاثیر قرار دهد توضیح داده شده و برای انجام ‏carrier screening‏ تشویق شوند.‏

در نهایت باید این نکته روشن شود که غربالگری یک وضعیت انتخابی است و بعد از مشاوره بیمار می تواند آنرا انجام داده و ‏یا اصلاً انجام ندهد.‏

غربالگری ناقلین بصورت ‏prepregnancy‏ ایده آل ترین فرم غربالگری است چرا که:‏

در صورت وجود جهش مشترک در زوجین، امکان پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به این بیماری ها وجود خواهد داشت.

این ‏پیشگیری به یکی از چهار روش زیر صورت می گیرد:‏
1- ‏PND‏ (تشخیص پیش از تولد): در این روش زوجین در صورت شناسایی جهش های مشترک و در صورت ‏داشتن مجوز سقط برای آن بیماری خاص، در زمان مشخصی از دوره بارداری، برای نمونه برداری از پرزهای جفتی یا مایع ‏آمنیوتیک مراجعه می کنند؛

سپس آن قسمت از ژن مورد نظر در سلولهای جنین هم مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت ابتلای ‏جنین به بیماری مورد نظر، مجوز سقط از سوی پزشکی قانونی صادر خواهد شد.‏

2- ‏PGD‏ (تشخیص پیش از لانه گزینی و یا ‏Preimplantation genetic diagnosis‏): این روش در مواردی ‏که بیماری اجازه سقط قانونی نداشته باشد و یا سقط از نظر پزشک برای مادر خطر بالایی ایجاد کند، استفاده می شود.

در این ‏روش جنین در خارج از رحم تشکیل می شود و پس از بررسی یک سلول از جنین و انجام تست های ژنتیکی، در صورت ‏عدم ابتلا، انتقال جنین به رحم مادر صورت می گیرد.‏

3- می توانند از روش اهدای اسپرم، تخمک و یا جنین استفاده کنند.‌

4- در نهایت می توانند به فرزند خواندگی (‏adoption‏) فکر کنند.‏

توجه شود که هرچه کاریر اسکرینینگ درخواست اش افزایش یابد، باید دقت نمود که یک بیمار برای یک بیماری ژنتیکی خاص ‏که قبلاً مورد غربال قرار گرفته است مورد غربالگری مجدد قرار نگرفته و از ایجاد هزینه غیر ضروری برای آن جلوگیری نمود. ‏

با گذشت زمان تست های ژنتیکی با قدرت تشخیص بالاتری عرضه می شود ولی باید دقت نمود که بیمار بیش از یکبار برای یک ‏وضعیت ژنتیکی خاص نباید مورد غربالگری قرار گیرد.‏

چرا انجام تست پيش از ازدواج بر پيش از باردارى ارجح است؟

‏1- نگرانى از باردارى ناخواسته و عدم وجود فرصت كافى براى بررسى هاى مورد نياز ‏

‏2- وجود فرصت براى زوجين كه با كسب اطلاع از نتايج تست و آگاهی کامل از مزیت ها و معایب روشهاى پيشگيرى ‌‏(نظیر ‏PGD‏ و ‏PND‏)، بتوانند آگاهانه نسبت به شرايط پيش رو تصميم بگيرند و در صورت عدم تمايل از ازدواج ‏صرفنظر كنند.‌‎ ‎

مطالعات گذشته:‏

‏1-‏  در مطالعه ای بر روی 23453 بیمار از نژادهای مختلف انجام شد، مشخص گردید 24% بیماران حداقل ناقل یک ژن ‏معیوب برپایه موتاسیون می باشند (417 موتاسیون مربوط به 108 بیماری مختلف) و 5.2% بیماران هم ناقل بیش از ‏یک اختلال می باشند.‏

‏2-‏  در سال 2012 هم دکتر ‏Benn‏ و همکاران طی یک نظرسنجی از 222 متخصص زنان عضو ‏ACOG، اعلام کردند ‏که فقط 15% این پزشکان به بیماران خود پانل ‏ECS‏ پیشنهاد نموده اند و از این بیماران 52% تست را انجام داده اند. ‏

‏3-‏  یکی از بزرگترین مطالعات مربوط به گروه دکتر ‏Haque IS‏ و همکارانش می باشد در 349790 بیمار (که بین سالهای ‌‏2012 تا 2015 این تست را انجام داده بودند) به این نتیجه رسید که شیوع اختلالات ژنتیکی نهفته در آمریکا 1:550 و در ‏خاور میانه 1:516 می باشد.‏

‏4-‏  در مطالعه دکتر ‏Strinivasan‏ مشخص شد که 35% افراد ناقل حداقل 1 واریانت پاتوژن و یا شبه پاتوژن می باشند.‏

نتایج اولیه مطالعه ما در ایران:‏

در زوجین نشان دهنده آن است که:‏

‏1-‏  حدود 13.8% زوجین دارای یک واریانت پاتوژن و یا شبه پاتوژن می باشند.‏

‏2-‏  حدود 3.2% زوجین دارای دو واریانت پاتوژن و یا شبه پاتوژن می باشند.‏

‏3-‏  حدود 1.0% زوجین دارای یک واریانت هتروزیگوت مرکب می باشند.‏

و در هر فرد نشان دهنده آن است که:‏

‏1-‏  حدود 36.2% بیماران دارای یک واریانت پاتوژن و یا شبه پاتوژن می باشند.‏

‏2-‏  حدود 11.8% بیماران دارای دو واریانت پاتوژن و یا شبه پاتوژن می باشند.‏

‏3-‏  حدود 4.3% بیماران دارای یک واریانت هتروزیگوت مرکب می باشند.‏

آنالیز اطلاعات:‏
بعد از آنکه داده های خام بیمار بدست آمد ابتدا تعداد کل واریانت های دو فرد بصورت مجزا و مشترک مشخص می شود و سپس با ‏استفاده از فیلترهایی نظیر:‏

‏1-‏  فیلتر هتروزیگوت: هدف بدست آوردن واریانت های هتروزیگوت پاتوژن و یا شبه پاتوژن است، چرا که واریانت های ‏هموزیگوت اگر بیماریزا بودند حتماً در والدین خودش را نشان می داد.‏

‏2-‏  Location‏: فقط مناطقی که بیشترین جهش های بیماریزا مشاهده می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.‏

‏3-‏  Minor allele frequency (MAF)‌‏: فراوانی آلل های فرعی (که در رده دوم بعد از آلل های اصلی یا ماژور قرار ‏می گیرند) مورد استفاده قرار می گیرد.‏

سپس نوع واریانت با استفاده از ‏data base‏ هایی نظیر ‏ClinVar‏ که مربوط به وزارت بهداشت آمریکا و ‏VarSome‏ ‌‏(سوئیسی) مورد بررسی قرار می گیرد.‏

سپس این واریانت ها بر مبنای اطلاعاتی مورد تایید قرار می گیرد که عبارتند از:‏

‏1-‏  Quall‏: که دقت و کیفیت خوانش را نشان می دهد و اعداد پایینتر از 20 ریجکت شده و اعداد بالای 60 مورد تائید است.‏

‏2-‏  CADD‏: ابزاری برای ارزیابی میزان خطرناک بودن هر تغییر نوکلئوتیدی می باشد و بطور کلی اعداد زیر 14 غیر ‏قابل قبول بوده و هر چه این عدد بزرگتر باشد نشان دهنده اعتبار بیشتر این تغییر است.‏

‏3-‏  Coverage and Allele Coverage‏: تقارن خوانش ها را نشان میدهد.‏

‏4-‏  Repeat‏: تعداد تکرار واریانت را در جمعیت مورد مطالعه نشان می دهد و هرچه این تکرار بیشتر باشد نشان دهنده ‏خوش خیم بودن آن واریانت می باشد.‏

سپس با ‏data base‏ های دیگری نظیر ‏InterVar‏ (که بر اساس اینکه جهش ایجاد شده در کدام قسمت پروتئین تغییر ایجاد می ‏کند واریانت را مقایسه می کند. بطور کلی هرچه موتاسیون در محل فعالیت پروتئین یا ‏active site‏ باشد آن واریانت اهمیت ‏بیبشتری پیدا می کند) و ‏PolyPhen‏ مورد بررسی قرار گرفته و گزارش نهایی انجام می شود.‏

توصیه نهایی

انجمن متخصصین زنان و زایمان آمریکا (‏ACOG‏) به همراه انجمن متخصصین ژنتیک پزشکی آمریکا (‏ACMG‏) توصیه ‏نمودند که این تست برای تمام زنانی که در سنین باروری هستند درخواست شود.‏

انجام این تست می تواند اطلاعات مهمی به بیمارانی بدهند که:‏

‏-‏  اکنون باردار هستند و یا تصمیم به بارداری دارند،

‏-‏  ریسک بالایی برای داشتن یک بیماری خاص با توجه به قومیت ویژه شان دارند،

‏-‏  یک سابقه خانوادگی از یک اختلال ژنتیکی دارند،

‏-‏  برنامه ای برای اهداء تخمک، اسپرم و یا جنین دارند،

‏-‏  دوست دارند که اطلاعات بیشتری درباره ریسک تولید مثل برای تولد یک بچه با اختلال ژنتیکی را بدانند.‏