زندگی زیباست آن را با سهل انگاری و نزدن ماسک خراب نکنید. برای حفظ سلامت خود و خانواده در خانه بمانید. کرونا را جدی بگیرید. تمامی آزمایش ها در این آزمابشگاه با دستگاه های فوق پیشرفته صورت می گیرد.