اطلاعیه :

  • مدارک مورد نیاز بیمه های طرف قرارداد جهت پذیرش در آزمایشگاه دکتر موسوی به شرح زیر میباشد:
  • کپی صفحه اول دفترچه
  • کپی نسخه آزمایش
  • زمان مورد نیاز جهت دریافت استعلام بیمه ها، پس از تحویل مدارک ذکر شده به مسئول پذیرش ، 5 الی 15 دقیقه میباشد.

.